MISJA

NaSZE DZIAŁANIA

Interwencje. To wyjazdy do miejsc, gdzie w danej chwili przebywa osoba w kryzysie bezdomności i potrzebuje natychmiastowej pomocy. O tych miejscach informują nas mieszkańcy Poznania.

Streetworking. To regularne wyjazdy do miejsc niemieszkalnych, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności. Często są to pustostany, działki, koczowiska. Chcemy być blisko tych osób, aby wiedzieli, że jesteśmy w każdej chwili gotowi, aby wspierać w procesie wychodzenia z kryzysu bezdomności.

Konsultacje. To spotkanie osoby potrzebującej z pracownikiem Fundacji. Spotkanie ma miejsce w przestrzeni intymnej, bezpiecznej i godnej dla naszego rozmówcy. Podczas konsultacji wsłuchujemy się w potrzeby osoby w kryzysie bezdomności, starając się poznać rzeczywistą sytuację osoby potrzebującej. W ten sposób możemy zaproponować odpowiednią, długofalową, kompleksową pomoc i rozpocząć wspólną pracę. Konsultacje umawiamy telefonicznie pod numeremr telefonu 508 633 850.

Leczenie. Współpracujemy z oddziałem leczenia uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Szpitala HCP. Oczywiście, jeśli jest potrzebna pomoc na oddziale detoksykacyjnym, szukamy wolnego miejsca i jak najszybciej przewozimy tam naszego podopiecznego. 

Najpierw przygotowujemy naszego podopiecznego do przyjęcia do szpitala. W zależności od sytuacji przygotowujemy tzw. „Wyprawkę po zdrowie”. To niezbędne rzeczy, które potrzebuje pacjent, aby przyjęto go na oddział. Wyprawka po zdrowie obejmuje m.in.: piżamę, laczki, dres, sztućce, kubek, pudełko na żywność, zeszyt, długopis, ręcznik, żel pod prysznic. Podczas terapii na oddziale leczenia uzależnień wspieramy naszego podopiecznego w zależności od Jego potrzeb.

Terapia na oddziale leczenia uzależnień trwa od 6 do 10 tygodni (w zależności od szpitala). Aby zostać przyjętym na oddział trzeba posiadać skierowanie i dowód tożsamości. Nasi podopieczni często nie mają ani skierowania ani dowodu tożsamości. Dlatego nasze działania rozpoczynamy od konsultacji, aby pomóc przygotować się do przyjęcia na oddział.

Jeśli podczas pobytu w szpitalu nasz podopieczny potrzebuje wsparcia rzeczowego niezbędnego do kontynuowania terapii staramy się zapewnić niezbędną pomoc w tym zakresie.

Na zdjęciu: Pan Adam Trawiński, kierownik OLU oraz Pani Anna Danielak, oddziałowa OLU Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dom Świętego Łazarza. Nazwa pochodzi od biblijnego Łazarza, który został wskrzeszony przez Pana Jezusa. Dom Świętego Łazarza jest takim miejsce „wskrzeszenia” człowieka do „nowego” życia.

To Dom wspólnotowy, wspierany dla mężczyzn wychodzących z  kryzysu bezdomności i nałogów.  Jest ostatnim etapem w drodze do odzyskania pełnej samodzielności mieszkańców.

W Domu odbywają się m.in. tzw. Spotkania Braci (społeczność), spotkania z ciekawymi zaproszonymi gośćmi, Krąg biblijny oraz wspólna modlitwa różańcowa, a okresowo rekolekcje. Mieszkańcom Domu proponujemy dodatkowo indywidualną pomoc prawną, zajęcia z rozwoju osobistego, a także opiekę kapłana (rozmowa, spowiedź). Nasi domownicy korzystają także z pomocy żywnościowej w ramach współpracy z poznańskim oddziałem Caritas w ramach „Spiżarni Caritas”

Wszyscy nasi mieszkańcy pracują, spłacają swoje długi, niektórzy odbudowują relacje ze swoimi rodzinami. Dla nas, jako Fundacji, bardzo ważne jest, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla naszych mieszkańców, ale jednocześnie stawiamy wymagania, aby w ten sposób nasi mieszkańcy mogli rozwijać się i usamodzielniać.

Mieszkańcy uczą się dobrych nawyków. W Domu Świętego Łazarza obowiązuje regulamin, który mieszkańcy muszą przestrzegać.

Mamy w sumie 33 miejsca w trzech Domach. Dwa Domy znajdują się obok siebie na poznańskim Świerczewie, a jeden 3 km dalej w Luboniu.

Zapraszamy do odwiedzin! (tel. 508 633 850).

Ewangelizacja. Każde spotkanie z osobą w kryzysie bezdomności jest również dobrym czasem, aby pokazać, że Bóg nie zapomniał o nikim. Każda osoba w kryzysie bezdomności jest umiłowanym dzieckiem Pana Boga. Dlatego, jako wierzący katolicy chcemy, aby przede wszystkim w naszych działaniach nasi podopieczni zobaczyli miłość i przebaczenie Pana Boga. Każde takie spotkanie jest też okazją do wspólnej modlitwy i zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Inne formy ewangelizacji to: kino zwartościami, rekolekcje i działania ewangelizacyjne na terenie jadłodajni, pustostanów i koczowisk, a także rekolekcje, Krąg biblijny i wspólny różaniec w Domu Świętego Łazarza.

Ważne działania

  • „Głos Bezdomnego” – kanał na YouTube poruszający problemy osób w kryzysie bezdomności, łamiący stereotypy związane z tym zjawiskiem, a także kopalnia wiedzy jak w dobry sposób można pomóc takim osobom;
  • chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem pracy z osobami w kryzysie bezdomności; chcielibyśmy takie spotkania prowadzić w szkołach, parafiach, wszędzie tam, gdzie nas zaproszą;
  • współpraca z instytucjami, klubami sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z rodzin ubogich.

Nasze marzenia….

  • Domy wspólnotowe, wspierane – założyć i prowadzić kolejne Domy Świętego Łazarza, bo wiemy, że potrzeba jest ogromna. Często zjawisko rejonizacji nie pozwala na odpowiednią pomoc instytucjonalną,
  • Zajęcia terapeutyczne i psychologiczne oraz pomoc psychiatry
  • Dom „Poczekalnia” – założyć i prowadzić dom przejściowy, krótkoterminowy dla osób, które nie piją i nie używają środków psychoaktywnych lub są aktualnie trzeźwe, a z różnych powodów nie mogą być przyjęte do ośrodka (np. ze względu na rejonizację) lub na oddział leczenia (brak miejsc, brak dokumentów),
  • Punkt „Zdrowa Noga” – punkt podologiczny dla osób w kryzysie bezdomności,
  • Przychodnia dla bezdomnych „Czyściec” – miejsce pomocy medycznej dla osób w kryzysie bezdomności połączona z łaźnią i punktem wydawania odzieży,
  • “Zrób to sam” – działalność usługowa np. utrzymanie terenów zielonych, naprawa i restaurowanie pomników, remonty i wykończenia. Zatrudnienie znajdą tu nasi podopieczni, którzy mieszkają w naszych domach lub się usamodzielnili,
  • “Zarażamy Pasją” – program profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych zjawiskiem patologii w rodzinie.

Aby nasze dzieła i plany mogły zostać zrealizowane
potrzebujemy Ciebie Drogi Darczyńco!

DOBRO SIĘ NIESIE, TY MASZ NA TO WPŁYW!

Wesprzyj naszą aktualną akcjĘ!

Pomóż nam zebrać pieniądze na naszą aktualną zbiórkę. To pomoże nam w kontynuowaniu naszej misji. Szczegóły zbiórki znajdziesz w zakładce „Wesprzyj”.

Scroll to Top