KRYTERIA PRZYJĘCIA

Prezes Fundacji
Kierownik
Dom Świętego Łazarza nr 3

Kierownik
Dom Świętego Łazarza nr 1
Dom Świętego Łazarza nr 2

kryteria przyjęcia do domu świętego łazarza

Przed zakwaterowaniem:

  • spotkanie z pracownikiem Fundacji (konsultacje mogą być telefoniczne jeśli aktualnie przebywasz na OLU), które pozwolą na wyznaczenie wstępnego planu pomocy,
  • ukończenie leczenia na oddziale detoksykacyjnym (jeśli to konieczne),
  • ukończenie terapii podstawowej, stacjonarnej z zakresu leczenia uzależnień (jeśli to konieczne, 8 tygodni).

Po zakwaterowaniu:

  • utrzymanie abstynencji,
  • podpisanie umowy o zakwaterowaniu,
  • podpisanie regulaminu i przestrzeganie go,
  • podjęcie pracy zarobkowej potwierdzonej umową,
  • podjęcie terapii dochodzonej, pogłębionej (jeśli to konieczne).

Nie ma określonej górnej granicy jak długo podopieczny może przebywać w Domu Świętego Łazarza. Jednak jeśli mieszka już 1 rok, to jest zaproszony na rozmowę z Zarządem i Radą Fundacji, aby omówić, co przez ten rok udało mu się osiągnąć. Po takiej analizie można podjąć decyzję, czy podopieczny potrzebuje jeszcze korzystać z Domu Świętego Łazarza, czy też powinien się już usamodzielnić.

Indywidualne podejście do podopiecznego

Sytuacja każdego podopiecznego jest inna, często skomplikowana. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo również do podejścia indywidualnego, które pozwoli nam na odpowiednią pomoc. To rozwiązanie wymaga wcześniejszej, głębokiej analizy sytuacji życiowej podopiecznego, aby dobrać odpowiednie narzędzia i cele, które są realne do osiągnięcia przez podopiecznego.

Warunki zakwaterowania

W Domu Świętego Łazarza mogą być zakwaterowane 33 osoby (suma miejsc w trzech Domach). Posiadamy pokoje dwuosobowe, jeden pokój jednoosobowy przeznaczony dla Gospodarza Domu (Dom nr 1 i 2) oraz trzy pokoje dwuosobowe i trzy pokoje trzyosobowe (Dom nr 3). Gospodarz Domu wybierany jest przez Zarząd i Radę Fundacji i poddany pod głosowanie mieszkańców. Gospodarz ma określone zadania i obowiązki.

Pozostali mieszkańcy mają również obowiązki wynikające z regulaminu Domu. Najważniejszym jest tzw. porządek domowy. Podopieczni mają dyżury tygodniowe i wyznaczone rejony sprzątania części wspólnych Domu. Ponadto każdy mieszkaniec zobowiązany jest do sprzątania po sobie „na bieżąco”. W ten sposób uczymy się dobrych nawyków.

Płatność

Nasi mieszkańcy biorą udział w kosztach utrzymania Domu od pierwszej wypłaty w kwocie 750,00 zł. Ponieważ najczęściej do Domu Świętego Łazarza trafiają osoby po ukończonej terapii (8 tygodni) nie mający pracy, ani pieniędzy pierwszy miesiąc pobytu opłacają nasi darczyńcy.

Propozycje

Proponujemy również naszym podopiecznym darmową pomoc w zakresie wyżywienia, pomoc prawnika oraz zajęcia z rozwoju osobistego. Dla chętnych również prowadzimy Krąg biblijny oraz wspólny różaniec.

Trzeba jednak pamiętać, że pomoc osobom w kryzysie bezdomności oraz osobom uzależnionym jest bezinteresowną inwestycją w człowieka. Na pewno nie zabraknie dobrych serc, które podzielą się tym, czym mogą, aby nieść dobro potrzebującym. Wiem, że dobro wraca pomnożone. Nasi darczyńcy tego doświadczają.

Maciej Białka, Fundacja DOBRO SIĘ NIESIE

Aby nasze dzieła mogły zostać zrealizowane
potrzebujemy Ciebie Drogi Darczyńco!


DOBRO SIĘ NIESIE, TY MASZ NA TO WPŁYW!

Wesprzyj naszą aktualną akcjĘ!

Pomóż nam zebrać pieniądze na naszą aktualną zbiórkę. To pomoże nam w kontynuowaniu naszej misji. Szczegóły zbiórki znajdziesz w zakładce „Wesprzyj”.

Scroll to Top