Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
WWW.DOBROSIENIESIE.PL

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez FUNDACJA DOBRO SIĘ NIESIE

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator
FUNDACJA DOBRO SIĘ NIESIE (ul. Hugona Kołłątaja 84, 61-421 Poznań, Polska)

Cele przetwarzania

 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez FUNDACJA DOBRO SIĘ NIESIE z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.dobrosieniesie.pl.

Podstawa prawna przetwarzania

 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

Kategorie odbiorców danych

 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy FUNDACJA DOBRO SIĘ NIESIE.
 • Podmioty wykonujące na rzecz FUNDACJA DOBRO SIĘ NIESIE usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez FUNDACJA DOBRO SIĘ NIESIE.

Okres przechowywania danych

 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na FUNDACJA DOBRO SIĘ NIESIE zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.

Prawa związane z przetwarzaniem

 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: FUNDACJA DOBRO SIĘ NIESIE (ul. Hugona Kołłątaja 84, 61-421 Poznań, Polska), email: maciej@dobrosieniesie.pl

Informacje dodatkowe

 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z FUNDACJA DOBRO SIĘ NIESIE nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez FUNDACJA DOBRO SIĘ NIESIE kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez FUNDACJA DOBRO SIĘ NIESIE do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe FUNDACJA DOBRO SIĘ NIESIE nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.
Scroll to Top